If zinnen voor onwaarschijnlijke situaties

Choose the correct answer.