Vragende voornaamwoorden KGT1 Ex 1

Vul de juiste woorden in de zinnen in. Kies uit:

Who – what – where – when – why – how – which

 

Terug naar uitleg.