Havo 5 Writing Task 8

Deze opdracht is gebruikt als schoolexamen in Havo 5 een aantal jaar geleden. De email opdracht staat onderaan.

Writing a formal letter

Schrijf een zakelijke brief volgens de regels die je bestudeerd hebt en dus met de correcte lay-out inclusief ten minste 3 alinea’s.

Gebruik de informatie hieronder en schrijf ten minste 100 woorden maar niet meer dan 180.

 

Jij en je vriend(in) zijn op vakantie geweest in London. Jullie hebben een gecombineerd retourtje voor de veerboot en de trein gekocht van Hoek van Holland naar Harwich en vandaar naar Londen.

Op het station ( Liverpool Street Station)  in London was bomalarm. De trein uit Londen vertrok met twee uur vertraging. Jullie moesten een nieuw kaartje kopen ( € 90 ) voor de volgende overtocht. Voor een restitutie van het oorspronkelijke bedrag ( € 60) moet je schrijven naar het hoofdbureau.

Het adres in Groot Brittannië is: :

Stena Line Limited
Complaints Department
Station Approach
Holyhead
Anglesey
LL65 1DQ
United Kingdom

Adresseer je brief aan de heer Ronson.

  • Leg uit waarom je schrijft.
  • Leg ook de omstandigheden uit waarom het niet jullie fout was dat jullie de veerboot gemist hebt ( zie boven). Vermeld de datum en tijd van afvaart.
  • Vraag om restitutie van het te veel betaalde bedrag en stel voor om dat op je rekening te storten.
  • Vraag om een reactie en sluit je brief passend af.

Tel het aantal woorden tussen de aanhef en je naam en vermeld dat onder je brief. 

Writing a formal email

Schrijf een zakelijke mail waarbij het taalgebruik en de alinea’s hetzelfde zijn als voor een zakelijke brief. Gebruik tussen de 60 en de 100 woorden.

 

Begin met “Dear Sir or Madam,” en  gebruik de informatie hieronder:

 

  • Je hebt iets online gekocht (bedenk zelf wat en  geef het de productcode 123ABC ).
  • Het product werkt niet omdat er duidelijk een onderdeel ontbreekt. Beschrijf / noem dit onderdeel.
  • Vraag of ze het ontbrekende onderdeel kunnen nasturen of dat je het product terug moet sturen en een vervanging zult krijgen.  Zeg dat je in dat geval ook je portokosten terug wil krijgen.
  • Sluit je e-mail op passende wijze af.

 

Tel het aantal woorden tussen de aanhef en je naam en vermeld dat onder je mail.