Bijvoeglijke nw / Bijwoorden Ex 1

Choose the right answer.